Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Odbor životního prostředí

Podrobný popis činnosti odboru

Svoz vánočních stromků

Volně odložené vánoční stromky u nádob na směsný komunální odpad budou odváženy při pravidelném svozu od 25.12.2015 do konce února 2016.

Podrobnosti

Svoz bioodpadu

Sdělení pro občany, kteří mají uzavřenou smlouvu s Pražskými službami a.s. na sezónní svoz bioodpadu.

Podrobnosti

Pozvánka na společné setkání občanů

Zajímá Vás, co bude s dětským pískovištěm na pozemku p. č. 1818/139 mezi ulicemi Vajdova a Libkovská? Přijďte na společné setkání občanů, kterým není lhostejné okolí svého bydliště.

Podrobnosti

Sekání trávy

Vedení radnice se omlouvá občanům Hostivaře a Horních Měcholup, kteří nepříjemně pocítili průtahy při květnovém sekání trávníků na pozemcích městské části.

Podrobnosti

Územní energetická koncepce hl. m. Prahy 2013 – 2033

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Územní energetická koncepce hl. m. Prahy 2013 - 2033“

Podrobnosti