Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Odbor životního prostředí

Podrobný popis činnosti odboru

Sekání trávy

Vedení radnice se omlouvá občanům Hostivaře a Horních Měcholup, kteří nepříjemně pocítili průtahy při květnovém sekání trávníků na pozemcích městské části.

Podrobnosti

Územní energetická koncepce hl. m. Prahy 2013 – 2033

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Územní energetická koncepce hl. m. Prahy 2013 - 2033“

Podrobnosti

Operační program Praha – pól růstu ČR

Hlavní město Praha je nezastupitelným hospodářským, politickým, kulturním a vzdělanostním centrem České republiky a zaujímá výsadní postavení i v mnoha dalších oblastech společenského života...

Podrobnosti