Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Odbor životního prostředí

Podrobný popis činnosti odboru

Operační program Praha – pól růstu ČR

Hlavní město Praha je nezastupitelným hospodářským, politickým, kulturním a vzdělanostním centrem České republiky a zaujímá výsadní postavení i v mnoha dalších oblastech společenského života...

Podrobnosti

Kontejnery na použitý textil

V rámci rozšiřování a zkvalitňování služeb v oblasti odpadového hospodářství pro občany MČ Praha 15 zajistil odbor životního prostředí ÚMČ Praha 15 ve spolupráci s Diakonií Broumov kontejnery pro odkládání použitého textilu...

Podrobnosti