Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Aktuální informace ke svozu komunálního odpadu

Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad – přerušena do odvolání.

Svoz nebezpečného odpadu:
- Stabilní sběr a svoz NO - služba dočasně přerušena do odvolání,
- Mobilní sběr NO – služba dočasně přerušena do odvolání,
- Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení

Ministerstvo životního prostředí a Statní zdravotní ústav vydaly doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie.

Jak zacházet s rouškami v domácnostech:

  • Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
  • Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
  • Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
  • V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
  • Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Další informace naleznete zde: http://szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1
O dalším vývoji a případných změnách v organizaci svozu komunálního odpadu v Praze Vás budeme průběžně informovat, s ohledem na vývoj situace s koronavirem v ČR.

V případě doplňujících dotazů, prosím kontaktujte oddělení odpadů odboru ochrany prostředí MHMP, tel.: 236 00 42 29.

Zdroj: MHMP                                                                   Odbor životního prostředí

 

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor životního prostředí