Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informace k čerpání prostředků z Programu Čistá energie Praha 2018

Finanční prostředky určené na realizaci Programu Čistá energie Praha 2018 (po navýšení 24.000.000,- Kč) jsou dle odhadu pracovníků OCP MHMP pokryty již podanými žádostmi. Žádosti o dotaci z Programu Čistá energie Praha 2018 lze v souladu s Pravidly Programu Čistá energie Praha 2018 dále podávat do 30. 9. 2018, ale budou s největší pravděpodobností zamítnuty z důvodu vyčerpání finančních prostředků.

                                                                                                                                  Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor životního prostředí