Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Harmonogram přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad - leden 2017

datum přistavení stanoviště čas přistavení
     
LEDEN 2017
28.1. Pražská x Pod Průsekem 12:00 – 16:00 hod.
28.1. Vajdova u čp. 2 12:00 – 16:00 hod.
28.1. Brumovická x K Lesoparku 12:00 – 16:00 hod.
28.1. Bruslařská (mezi Tenisovou a Gercenovou) 12:00 – 16:00 hod.
29.1. Kozinova x Selská 12:00 – 16:00 hod.
29.1. Rychtáře Petříka x Vladycká 12:00 – 16:00 hod.
29.1. Kozmíkova u čp. 1103/7 12:00 – 16:00 hod.
29.1. Chudenická x Přeštická 12:00 – 16:00 hod.
29.1. Nad Přehradou u čp. 406 12:00 – 16:00 hod.

 

Na předem určené stanoviště bude kontejner přistaven na vymezený časový úsek, přičemž po celou tuto dobu bude přítomen pracovník svozové firmy, který bude ukládání odpadu organizovat a zároveň dohlížet, aby do kontejneru nebyly vhazovány nežádoucí odpady.

Do kontejnerů lze odkládat pouze domovní odpad, např. nábytek, kovové odpady, zdravotní techniku, podlahové krytiny, zrcadla, sportovní náčiní apod.

Službu bude zajišťovat svozová firma Pražské služby a.s., kontakt na tel. čísle: 284 091 630.

Služba je hrazena z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy.

 

Kontejnery NEJSOU určeny pro odkládání:

skla, papíru, plastů, nápojových kartonů, pro které slouží sběrové nádoby na tříděný odpad

stavebního odpadu, který lze odevzdat do sběrných dvorů v ulici Za Zastávkou č. 3 v Dolních Měcholupech (areál Mahrla), v Teplárenské ul. č. 5 v Kyjích, v Bečovské ul. č. 939 v Uhříněvsi, v Bartůňkově ul. č. 711 na Chodově či do jiného sběrného dvora hl. m. Prahy (max. 1 m3) 

nebezpečného odpadu (např. různé chemikálie a barvy včetně jejich obalů, baterie, olověné akumulátory, zářivky, odpad ropných látek apod.), jehož sběr je organizován samostatně formou mobilního sběru nebo jej lze odevzdat např. v provozovně AVE CZ, odpadové hospodářství s.r.o., Ke Kablu 289 v Hostivaři (Kovošrot) či ve sběrných dvorech uvedených výše 

● vyřazených elektrospotřebičů (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.), které lze odložit v uvedených sběrných dvorech nebo formou zpětného odběru. Pro drobná elektrozařízení (fény, fotoaparáty, mobily, žehličky apod.) lze též využít červených kontejnerů na stanovišti v ulici Boloňské před budovou Úřadu MČ Praha 15, v Janovské č. 486, Milánské č. 414 v Horních Měcholupech nebo v ulici Berlínské 1488/3, Pražské č. 45, pl. Mráze (pod Taškentem) v Hostivaři

● bioodpadu ze zahrad, jehož sběr je organizován zvláštním přistavením kontejnerů na BIOodpad, nebo jej lze odevzdat zdarma ve všech výše uvedených sběrných dvorech či kompostárně v Dřevčické ulici č. 45 v Praze 10 - Malešicích 

veškerého odpadu vzniklého z podnikatelské činnosti

 

Městská část Praha 15 děkuje všem občanům, kteří nakládají s odpadem v zájmu ochrany životního prostředí.

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 15

Autor článku: oit@praha15.cz Kontejnery