Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Oznámení o přesunu stanoviště na tříděný odpad

Oznamujeme, že stanoviště na tříděný odpad u křižovatky ulic Lochotínská x Evy Olmerové  bylo nutno z technických důvodů přemístit do ulice Evy Olmerové (70 m směrem k bytové zástavbě).

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 15 děkuje za pochopení.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor životního prostředí