Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Ukončení pilotního projektu sběru bioodpadu

Ke dni 28. 11. 2018 bude organizátorem, Magistrátem hl. m. Prahy (dále jen MHMP), ukončen jednoroční pilotní projekt sběru bioodpadu na území Horních Měcholup. Výsledky projektu budou vyhodnoceny a budou sloužit jako podklad pro přípravu podmínek zavedení celoplošného sběru bioodpadu od občanů. Předpokládaný termín poskytování této služby je MHMP odhadován na druhou polovinu roku 2019. Nadále trvá možnost si službu svozu bioodpadu za úplatu objednat u soukromé společnosti. Další možností sběru a zpracování bioodpadu je domácí kompostování. Do 30. 11. 2018 si mohou požádat fyzické osoby o bezplatné přidělení kompostéru o objemu 1 000 litrů prostřednictvím e-mailu: komposter@praha.eu. Nadále je možné využít bezplatného sběru bioodpadu ve sběrném dvoře v ul. Za Zastávkou 3, Praha - Dolní Měcholupy, tel. 733 164 810, v jiném sběrném dvoře na území hlavního města Prahy, v kompostárně hlavního města Prahy nebo jej odevzdat do přistavovaných velkoobjemových kontejnerů pro sběr bioodpadu. V případě dotazů nebo podnětů je k dispozici e-mailová adresa bioodpad@praha.eu nebo telefonní čísla 236 004 277 a 236 004 362.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor životního prostředí