Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

VícePříjmení a jméno Funkce Kancelář Tel / Email
odbor občanskosprávních agend
Bc. Kalousová Věra MPA OOSA vedoucí odboru 218 281 003 218
Vera.Kalousova@praha15.cz
Cieslarová Alena referent 220 281 003 220
Alena.Cieslarova@praha15.cz
oddělení matrik
Bc. Leonhardtová Lucie vedoucí oddělení 222 281 003 222
Lucie.Leonhardtova@praha15.cz
Křesťanová Ludmila ověřování 221 281 003 281
Ludmila.Krestanova@praha15.cz
Rosičková Eva ověřování, matrika 223 281 003 223
Eva.Rosickova@praha15.cz
Kolínová Romana matrika 221 281 003 221
Romana.Kolinova@praha15.cz
oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Bc. Matůšková Eva Vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel 21 281 003 172
Eva.Matuskova@praha15.cz
Machová Lenka referent 21 281 003 175
Lenka.Machova@praha15.cz
Rzounková Gabriela referent 28 281 003 178
Gabriela.Rzounkova@praha15.cz
Varmužová Jana referent 28 281 003 177
Jana.Varmuzova@praha15.cz
Staňková Riedlová Lenka referent 21 281 003 179
Lenka.Stankova@praha15.cz
Gembická Iveta referent 28 281 003 176
Iveta.Gembicka@praha15.cz
Vlčková Monika referent 21 281 003 173
Monika.Vlckova@praha15.cz
Ing. Dvořáková Hana referent 21A 281 003 174
Hana.Dvorakova@praha15.cz
oddělení přestupků
Bc. Havlina Jaromír vedoucí oddělení přestupků 202 281 003 202
Jaromir.Havlina@praha15.cz
Bc. Zikmundová Eva přestupky 203 281 003 203
Eva.Zikmundova@praha15.cz
Lottesová Jaroslava přestupky 225 281 003 225
Jaroslava.Lottesova@praha15.cz
Bc. Čáp Petr přestupky 203 281 003 263
Petr.Cap@praha15.cz