Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

VícePříjmení a jméno Funkce Kancelář Tel / Email
odbor sociální péče
Vencovská Zuzana referent OSP 114 281 003 114
Zuzana.Vencovska@praha15.cz
Martin Bureš řidič 37 281 003 196
oddělení péče o sociálně potřebné
Bc. Miklová Soňa OPSP vedoucí oddělení 111 281 003 131
Sona.Miklova@praha15.cz
Ing. Hypšová Pavlína sociální pracovník 110 281 003 110
Pavlina.Hypsova@praha15.cz
Akrmanová Helena referent OSP 109 281 003 149
Helena.Akrmanova@praha15.cz
Klihavcová Andrea referent OSP 110 281 003 150
Andrea.Klihavcova@praha15.cz
oddělení sociálně právní ochrany dětí
Záhorská Ilona OSPOD vedoucí oddělení 105 281 003 105
Ilona.Zahorska@praha15.cz
Rácová Jaroslava sociální pracovník 107 281 003 147
Jaroslava.Racova@praha15.cz
Mgr. Pytlíková Miroslava sociální pracovník 106 281 003 166
Miroslava.Pytlikova@praha15.cz
Uhlířová Hana referent sociálních věcí 115 281 003 115
Hana.Uhlirova@praha15.cz
Bc. Kalistová Lenka referent sociálních věcí 104 281 003 104
Lenka.Kalistova@praha15.cz
Jelínková Jana referent sociálních věcí 103 281 003 103
Jana.Jelinkova@praha15.cz
Červenková Jitka referent sociálních věcí 103 281 003 143
Jitka.Cervenkova@praha15.cz
Hlavatý Jaroslav DiS referent sociálních věcí 106 281 003 106
Jaroslav.Hlavaty@praha15.cz
Bc. Vyškovská Michala referent sociálních věcí 104 281 003 144
Michala.Vyskovska@praha15.cz
Mahovská Vlastimila referent sociálních věcí 102 281 003 102
Vlastimila.Mahovska@praha15.cz
PhDr. Bílková Hana referent sociálních věcí 107 281 003 107
Hana.Bilkova@praha15.cz
oddělení sociální prevence
Mgr. Krpešová Zuzana vedoucí OSP 227 281 003 227
Zuzana.Krpesova@praha15.cz
Hájková Petra DiS sociální pracovnice 226 281 003 226
Petra.Hajkova@praha15.cz
Bc. Lupoměská Yvona sociální pracovnice 226 281 003 286
Yvona.Lupomeska@praha15.cz