Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent odboru stavebního (OST)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 15
Úřad MČ Praha 15

Boloňská 478/1, 109 00  Praha 10
zastoupená tajemníkem úřadu

v y h l a š u j e  dne 28.7.2020 výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků, na obsazení pracovního místa

referent odboru stavebního
(OST)

platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., (9. třída)

Sjednaný druh práce:

 • výkon státní správy na úseku obecného stavebního úřadu, vydávání rozhodnutí, stanovisek a dalších opatření dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění,
 • státní dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu na úseku části IV. SZ hl. II a části V. SZ hl. III

Požadavky na uchazeče dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních  samosprávných celků :

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
 • bezúhonnost
 • způsobilost k právním úkonům


Další požadavky:

 • ÚSO/VO, zaměření stavební
 • znalost stavebního zákona a správního řádu
 • 3 roky praxe v oboru stavebnictví
 • flexibilita, samostatnost, spolehlivost
 • komunikativní schopnosti v písemném a ústním projevu
 • znalost práce na PC /Word, Excel/
 • schopnost samostudia

Výhoda:

 • znalost programu „Stavební úřad“
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti

Nabízíme:

 • stravenky v hodnotě 110 Kč
 • 3 dny sick days
 • možnost pružné pracovní doby
 • příjemný pracovní kolektiv
 • možnost osobního vzdělávání

K přihlášce zpracované dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. se připojí dle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. tyto náležitosti:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních,  odborných znalostech a dovednostech  týkajících  se dané pracovní pozice,  kontakt (telefon, email)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání


Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do
13.8.2020 na adresu:

Městská část Praha 15
Úřad městské části Praha 15
Odd. personální a mzdové
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Obálku označte slovy „Výběrové řízení –referent OST 9. třída“.

Nástup:  dle dohody

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

 

                                                                                                                    Mgr. Aleš Cejnar, MPA
                                                                                                                          tajemník úřadu

Autor článku: oit@praha15.cz Volná místa

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 78,72kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno