Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent pro komunikaci s veřejností

Městská část Praha 15
Úřad MČ Praha 15

Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
zastoupená tajemníkem úřadu

n a b í z í

pracovní místo – referent pro komunikaci s veřejností

platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., (10. třída)

Sjednaný druh práce:

     - Monitoring akcí na městské části a sociálních sítí a vkládání příspěvků na tyto sítě
     - Komunikace s médii, tvorba tiskových zpráv
     - Spolupráce na dalších propagačních a komunikačních aktivitách

Požadavky:           - VŠ, obor žurnalistika, popř. VŠ obdobného zaměření
                             - flexibilita, samostatnost, spolehlivost
                             - komunikativní znalost anglického jazyka
                             - komunikativní schopnosti v písemném a ústním projevu
                             - výborné stylistické a vyjadřovací schopnosti
                             - znalost práce na PC /Word, Excel/
                             - znalost prostředí sociálních sítí
            
Další:                    - zkušenosti s fotografováním
                             - zkušenosti s „PR“

Zájemci doloží tyto náležitosti:

- strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech
  a dovednostech, týkajících se dané pracovní pozice, kontakt (telefon, email)
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Uzávěrka přihlášek je do 7. 6. 2019 zaslaných na adresu:

Městská část Praha 15, Úřad městské části Praha 15
odd. personální a mzdové
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Obálku označte slovy „referent pro komunikaci s veřejností“.
Nástup: od 1. 7. 2019     

                            
                                                                                                                         Mgr. Aleš Cejnar, MPA
                                                                                                                               tajemník úřadu

Autor článku: oit@praha15.cz Volná místa

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 233,79kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno