Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - sociální pracovník OSPOD - OSP

Městská část Praha 15

Úřad MČ Praha 15

Boloňská 478/1, 109 00  Praha 10

zastoupená tajemníkem úřadu

 

v y h l a š u j e  dne 15.7.2019 výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení pracovního místa

sociální pracovník OSPOD - OSP

platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., (11. třída)

Sjednaný druh práce:        

- zajišťování agendy výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Požadavky na uchazeče dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních  samosprávných celků :

  • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
  • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
  • bezúhonnost
  • způsobilost k právním úkonům

 

Další požadavky:      - VŠ dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

                                   - osobnostní předpoklady pro výkon povolání pracovníka OSPOD

                                   - znalost příslušné legislativy

                                   - znalost a aplikace správního řádu a dalších souvisejících právních

                                     předpisů

                                   - flexibilita, samostatnost, spolehlivost

                                    - komunikativní schopnosti v písemném a ústním projevu

                                    - znalost práce na PC /Word, Excel/

                                    - psychická odolnost                        

                                                                                                                                             

Výhoda:                     -  zkouška zvláštní odborné způsobilosti

                                   -  praxe v oboru

 

Nabízíme tyto zaměstnanecké benefity:                                                 

- stravenky v hodnotě 110 Kč

                        - 3 dny sick days

                        - možnost pružné pracovní doby

                        - příjemný pracovní kolektiv

                        - možnost osobního vzdělávání

K přihlášce zpracované dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. se připojí dle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. tyto náležitosti:

- strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních,  odborných znalostech a dovednostech  týkajících  se dané pracovní pozice,  kontakt (telefon, email)

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do

31.7.2019 na adresu:

Městská část Praha 15

Úřad městské části Praha 15

Odd. personální a mzdové

Boloňská 478/1

109 00 Praha 10

Obálku označte slovy „Výběrové řízení –sociální pracovník – OSPOD“

Nástup:  ihned

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Mgr. Aleš Cejnar, MPA

 

                                                                                        tajemník úřadu

 

Autor článku: oit@praha15.cz Volná místa

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 335,90kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno