Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Úřední deska

Kamennou úřední desku najdete před hlavním vchodem do úřadu MČ Praha 15 resp. vlevo od hlavního vchodu. Fotografii umístění najdete zde.

Název Značka Původce Zveřejnit od Zveřejnit do Dokument
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Sáňkařská 114 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 25.2.2020 12.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,22MB

formát PDF

Usnesení - Přerušení řízení o odstranění stavby SO 1-0301 Páteřní komunikace - Větev A2, v rámci stavby "Obytný soubor Štěrboholy - Dolní Měcholupy - 1. etapa" 113 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 25.2.2020 12.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 275,70kB

formát PDF

Výzva k odstranění nedostatků ke stavbě "Rozšíření lodžií domu Kobylákova č.p. 815 a 816 v k.ú. Hostivař" 112 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 25.2.2020 12.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 345,18kB

formát PDF

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Rychtáře Petříka č.p. 1629/1, 1629/3, 1629/5, ul. Fojtova č.p. 1606, 1605 111 PREdistribuce, a.s. 25.2.2020 13.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 191,20kB

formát PDF

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele MŠ Chmelová, Praha 10 110 Městská část Praha 10 25.2.2020 14.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 181,72kB

formát PDF

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 109 MHMP - Odbor územního rozvoje 25.2.2020 3.4.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 253,71kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Štěrboholská 108 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 24.2.2020 11.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 195,21kB

formát PDF

Rozbor hospodaření VHČ MČ Praha 15 k 31. 12. 2019 107 ÚMČ Praha 15 - Odbor majetkový 24.2.2020 11.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 406,07kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změn vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 106 MHMP - Odbor územního rozvoje 23.2.2020 9.4.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 232,61kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny vlny 12 Z 3131/12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 105 MHMP - Odbor územního rozvoje 23.2.2020 9.4.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 247,92kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny vlny 12 Z 3175/12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 104 MHMP - Odbor územního rozvoje 23.2.2020 9.4.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 237,83kB

formát PDF

Rozhodnutí - Stavební povolení na stavbu "Obytná zóna Štěrboholy - Dolní Měcholupy - Bytové domy F1 a F2 a přilehlá infrastruktura," jihozápadní část lokality, vše v k.ú. Dolní Měcholupy 103 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 21.2.2020 8.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 823,66kB

formát PDF

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 12 Z 3164/12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 102 MHMP - Odbor územního rozvoje 21.2.2020 1.4.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 237,90kB

formát PDF

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z 3148/12, Z 3158/1 a Z 3183/12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 101 MHMP - Odbor územního rozvoje 21.2.2020 1.4.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 237,81kB

formát PDF

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent odboru dopravy (OD) - doba určitá " 100 ÚMČ Praha 15 21.2.2020 12.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 137,35kB

formát PDF

Přehled usnesení 32. RMČ ze dne 19. 2. 2020 99 ÚMČ Praha 15 20.2.2020 6.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 139,20kB

formát PDF

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2020 98 ÚMČ Praha 15 - Odbor majetkový 20.2.2020 7.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 448,04kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Oznámení o Návrhu opatření obecné povahy pro dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: místní komunikace na území MČ Praha 15 97 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 20.2.2020 2.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 4,24MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Oznámení o Návrhu opatření obecné povahy pro dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: místní komunikace v MČ Praha 15 a MČ Praha Petrovice 96 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 20.2.2020 2.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 17,21MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: U hostivařského nádraží 95 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 20.2.2020 7.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 225,86kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Pražská, Strašnická 94 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 20.2.2020 7.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 226,36kB

formát PDF

Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání č.j. 220 EX 1452/19-119 93 Exekutorský úřad Praha 9, Mgr. Michal Suchánek 20.2.2020 12.5.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 328,31kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN1786 při ul.Milánská 92 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 19.2.2020 6.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,40MB

formát PDF

Oznámení o zahájení řízení a Usnesení o určení lhůty 91 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 19.2.2020 6.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,85MB

formát PDF

Oznámení o zahájení řízení a Usnesení o určení lhůty 90 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 19.2.2020 6.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,85MB

formát PDF

Oznámení o zahájení řízení a Usnesení o určení lhůty 89 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 19.2.2020 6.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,89MB

formát PDF

Oznámení o zahájení řízení a Usnesení o určení lhůty 88 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 19.2.2020 6.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,85MB

formát PDF

Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15 87 ÚMČ Praha 15 18.2.2020 5.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 169,03kB

formát PDF

Oznámení o uložení písemnosti 86 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 18.2.2020 5.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 275,99kB

formát PDF

Oznámení o uložení písemnosti 85 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 18.2.2020 5.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 255,84kB

formát PDF

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 84 Hlavní město Praha 18.2.2020 5.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,88MB

formát PDF

Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol 83 Hlavní město Praha 18.2.2020 5.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 532,94kB

formát PDF

Oznámení o zahájení řízení a Usnesení o určení lhůty 82 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 17.2.2020 4.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,85MB

formát PDF

Oznámení o zahájení řízení a Usnesení o určení lhůty 81 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 17.2.2020 4.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,94MB

formát PDF

Oznámení o zahájení řízení a Usnesení o určení lhůty 80 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 17.2.2020 4.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,85MB

formát PDF

Informace - "Průmyslové haly v areálu Prakab Pražská Kabelovna, s.r.o. 79 Hlavní město Praha - Odbor ochrany prostředí 17.2.2020 9.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 131,01kB

formát PDF

Přehled usnesení 12. mimořádné RMČ ze dne 13. 2. 2020 78 ÚMČ Praha 15 17.2.2020 3.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 89,72kB

formát PDF

Rozpočtový výhled MČ Praha 15 do r. 2025 77 ÚMČ Praha 15 - Odbor ekonomický 17.2.2020 5.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 558,80kB

formát PDF

Rozpočet hospodářské činnosti MČ Praha 15 na r. 2020 76 ÚMČ Praha 15 - Odbor ekonomický 17.2.2020 5.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,04MB

formát PDF

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 15 na r. 2020 75 ÚMČ Praha 15 - Odbor ekonomický 17.2.2020 5.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,98MB

formát PDF

Usnesení o insolvenčním návrhu č.j. KSPH 67 INS 3037/2020-A-6 74 Krajský soud v Praze 13.2.2020 29.2.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 281,96kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Veronské náměstí 73 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 13.2.2020 29.2.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,33MB

formát PDF

Dražební vyhláška č.j. 134 EX 08479/19-123 72 Exekutorský úřad Plzeň - město, Mgr. Ing. Jiří Prošek 13.2.2020 20.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 240,21kB

formát PDF

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent odboru stavebního (OST)" 71 ÚMČ Praha 15 13.2.2020 5.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 161,95kB

formát PDF

Oznámení o uložení písemnosti - Zuzana Kobzová 70 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 13.2.2020 29.2.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 125,64kB

formát PDF

Dražební vyhláška č.j. 003 ED 4/20-4 69 Exekutorský úřad Praha 10, Mgr. Richard Bednář 11.2.2020 11.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 285,95kB

formát PDF

Dražební vyhláška č.j. 003 ED 3/20-4 68 Exekutorský úřad Praha 10, Mgr. Richard Bednář 11.2.2020 11.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 287,55kB

formát PDF

Záměr - Výpůjčka části pozemku parc.č. 1818/146, k.ú. Hostivař - předzahrádka 67 ÚMČ Praha 15 - Odbor majetkový 11.2.2020 27.2.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 116,54kB

formát PDF

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - P-15 Hostivař, Chalupnická č.p.: 39/13, 50/15, 62/17 66 PREdistribuce, a.s. 10.2.2020 28.2.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 144,82kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Lessnerova, Milánská 65 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 10.2.2020 26.2.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 243,53kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Sáňkařská 64 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 10.2.2020 26.2.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 273,55kB

formát PDF

Dražební vyhláška č.j. 003 ED 2/20-4 55 Exekutorský úřad Praha 10, Mgr. Richard Bednář 3.2.2020 11.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 303,69kB

formát PDF

Dražební vyhláška č.j. 003 EX 5348/19-22 54 Exekutorský úřad Praha 10, Mgr. Richard Bednář 3.2.2020 4.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 162,68kB

formát PDF

Dražební vyhláška č.j. 003 EX 5993/17-37 53 Exekutorský úřad Praha 10, Mgr. Richard Bednář 3.2.2020 4.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 160,44kB

formát PDF

Dražební vyhláška č.j. 206 EX 975/19-56 52 Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa 3.2.2020 4.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 513,57kB

formát PDF

Dražební vyhláška č.j. 206 EX 975/19-55 51 Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa 3.2.2020 4.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 431,04kB

formát PDF

Dražební vyhláška č.j. 206 EX 975/19-54 50 Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa 3.2.2020 4.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 324,63kB

formát PDF

Vyhlášení popisu věci 43 Policie ČR 29.1.2020 29.7.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 137,50kB

formát PDF

Dražební vyhláška č.j. 003 ED 1/20-4 35 Exekutorský úřad Praha 10, Mgr. Richard Bednář 27.1.2020 28.2.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 298,07kB

formát PDF

Vyhlášení popisu věci 20 Policie ČR 17.1.2020 17.7.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 79,58kB

formát PDF

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Kubatova parc. č. 1812/8, Chalupnická 62/17, 50/15, 39/13, Doupovská 1273/6, 1416/4a, 1577/4b, K Horkám ZBVO č. 6090WZ (veřejné osvětlení) 10 PREdistribuce, a.s. 13.1.2020 27.2.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 175,07kB

formát PDF

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 5 ÚMČ Praha 15 9.1.2020 28.2.2021 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 333,22kB

formát PDF

Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 15 652 ÚMČ Praha 15 6.12.2019 6.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 583,22kB

formát PDF

Opatření - Vyhlášení popisu věci 613 Okresní soud v Uherském Hradišti 20.11.2019 21.5.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 142,67kB

formát PDF

Rozpočtové provizorium MČ Praha 15 na rok 2020 601 ÚMČ Praha 15 12.11.2019 1.4.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 195,94kB

formát PDF

Termíny k uzavření manželství na rok 2020 574 ÚMČ Praha 15 - Odbor občanskosprávních agend 29.10.2019 31.12.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 121,44kB

formát PDF

Vyhlášení popisu věci 460 Policie České republiky 27.8.2019 28.2.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 144,22kB

formát PDF

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 131 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 19.3.2014 31.12.2023 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 617,45kB

formát PDF