Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Úřední deska

Kamennou úřední desku najdete před hlavním vchodem do úřadu MČ Praha 15 resp. vlevo od hlavního vchodu. Fotografii umístění najdete zde.

Název Značka Původce Zveřejnit od Zveřejnit do Dokument
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Hornoměcholupská OB: 591623, 591624 622 PREdistribuce, a.s. 22.11.2019 11.12.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 120,93kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích správního obvodu Praha 15, Praha 21, Praha 22 621 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 22.11.2019 8.12.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 260,36kB

formát PDF

Přehled usnesení 26. RMČ ze dne 20.11.2019 620 ÚMČ Praha 15 22.11.2019 7.12.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 144,88kB

formát PDF

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa referent/ka sekretariátu starostky 619 Městská část Praha - Dolní Chabry 21.11.2019 14.12.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 161,00kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Štěrboholská 618 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 21.11.2019 7.12.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,30MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Janovská - parkoviště před DPS 617 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 21.11.2019 7.12.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,29MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích správního obvodu Praha 15 616 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 21.11.2019 7.12.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 315,20kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Tesaříkova 615 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 21.11.2019 7.12.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 236,81kB

formát PDF

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 614 Hlavní město Praha 20.11.2019 6.12.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 328,75kB

formát PDF

Opatření - Vyhlášení popisu věci 613 Okresní soud v Uherském Hradišti 20.11.2019 21.5.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 142,67kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Na křečku 612 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 19.11.2019 5.12.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,33MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Tesaříkova 611 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 18.11.2019 4.12.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 223,27kB

formát PDF

Dražební vyhláška č.j. 030 EX 26333/16-116 610 Exekutorský úřad Brno - město - Mgr. Jaroslav Homola 18.11.2019 15.1.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 198,34kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na komunikaci Janovská před BD č.p. 370 609 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 14.11.2019 30.11.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,41MB

formát PDF

Záměr - Výpůjčka části pozemku parc. č. 523/331 - k.ú. Horní Měcholupy - předzahrádka BD Neapolská 328 - 329, pro BD NEAPOL 608 ÚMČ Praha 15 - Odbor majetkový 14.11.2019 30.11.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 115,25kB

formát PDF

Přehled usnesení 10. mimořádné RMČ ze dne 13.11.2019 607 ÚMČ Praha 15 14.11.2019 29.11.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 101,98kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Pod areálem 606 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 13.11.2019 29.11.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 181,05kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Janovská 605 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 13.11.2019 29.11.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,29MB

formát PDF

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Administrativní pracovník / úředník " 604 Městská část Praha - Nedvězí 12.11.2019 30.11.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 193,60kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Přeštická 603 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 12.11.2019 28.11.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,32MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: účelová komunikace - parkoviště u NS Billa, Praha 10 602 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 12.11.2019 28.11.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,42MB

formát PDF

Rozpočtové provizorium MČ Praha 15 na rok 2020 601 ÚMČ Praha 15 12.11.2019 1.4.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 195,94kB

formát PDF

Rozhodnutí o umístění stavby - "Rozšíření sítě T-mobile v ulici Švehlova, Praha 15 - Hostivař" 600 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 11.11.2019 27.11.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 848,58kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: účelová komunikace - parkoviště NN 4675 při ul. Švehlova 599 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 11.11.2019 27.11.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,47MB

formát PDF

Dražební vyhláška č.j. 003 ED 18/19-5 598 Exekutorský úřad Praha 10, Mgr. Richard Bednář 11.11.2019 11.12.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 312,53kB

formát PDF

Záměr - Výpůjčka NP a pozemku jako přístupové cesty do objektu Golfová 910, Praha 10 pro spolkovou činnost Obce baráčníků Horní Měcholupy 597 ÚMČ Praha 15 - Odbor majetkový 8.11.2019 26.11.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 135,46kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: MK II. třídy Milánská, k.ú. Horní Měcholupy 596 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 7.11.2019 23.11.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,05MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: úpravy svislého dopravního značení MK III. třídy Stadická a Bolevecká, k.ú. Horní Měcholupy 595 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 7.11.2019 23.11.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,14MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: účelová komunikace na pozemcích parc .č. 523/212 a 523/2015, k.ú. Horní Měcholupy 594 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 7.11.2019 23.11.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,21MB

formát PDF

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. K Horkám č.p. 421, 423 591 PREdistribuce, a.s. 6.11.2019 29.11.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 194,72kB

formát PDF

Dražební vyhláška č.j. 003 ED 16/19-4 587 Exekutorský úřad Praha 10, Mgr. Richard Bednář 5.11.2019 4.12.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 277,77kB

formát PDF

Dražební vyhláška č.j. 003 ED 17/19-4 586 Exekutorský úřad Praha 10, Mgr. Richard Bednář 5.11.2019 4.12.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 292,88kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07,U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 581 Hlavní město Praha 4.11.2019 12.12.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 240,77kB

formát PDF

Dražební vyhláška č.j. 003 ED 15/19-4 575 Exekutorský úřad Praha 10, Mgr. Richard Bednář 29.10.2019 4.12.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 337,20kB

formát PDF

Termíny k uzavření manželství na rok 2020 574 ÚMČ Praha 15 - Odbor občanskosprávních agend 29.10.2019 31.12.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 121,44kB

formát PDF

Dražební vyhláška č.j. 171 EX 02639/18-065, Exekuční příkaz č.j. 171 EX 02639/18-016 573 Exekutorský úřad Karviná - Mgr. Simona Kiselová 24.10.2019 4.12.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 748,49kB

formát PDF

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - U Průseku 1160/2, 1161/4, 1162/6, Na Groši 1155/5, 1154/3, 1153/1, Pražská 1412/65, Pražská č. parc. 1740/1, 1740/92 571 PREdistribuce, a.s. 24.10.2019 5.12.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 241,58kB

formát PDF

Dražební vyhláška č.j. 149 EX 2427/18-51 567 Exekutorský úřad Praha - východ - JUDr. Ivo Erbert 22.10.2019 29.11.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 412,34kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 536 MHMP - Odbor územního rozvoje 7.10.2019 23.11.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 324,86kB

formát PDF

Vyhlášení Dotačního programu č. 1 v oblasti podpory sportovních aktivit občanů Městské části Praha 15 na rok 2020 493 Městská část Praha 15 11.9.2019 11.12.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 764,51kB

formát PDF

Program celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2020 466 MHMP - Odbor školství, mládeže a sportu 29.8.2019 27.11.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 892,84kB

formát PDF

Vyhlášení popisu věci 460 Policie České republiky 27.8.2019 28.2.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 144,22kB

formát PDF

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 17 ÚMČ Praha 15 14.1.2019 29.2.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 107,21kB

formát PDF

Termíny svateb na rok 2019 729 ÚMČ Praha 15 - Odbor občanskosprávních agend 14.11.2018 1.1.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 34,38kB

formát PDF

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 131 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 19.3.2014 31.12.2023 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 617,45kB

formát PDF