Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Úřední deska

Kamennou úřední desku najdete před hlavním vchodem do úřadu MČ Praha 15 resp. vlevo od hlavního vchodu. Fotografii umístění najdete zde.

Zobrazit vše
Název Značka Původce Zveřejnit od Zveřejnit do Dokument
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 131 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 19.3.2014 31.12.2023 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 617,45kB

formát PDF

Termíny svateb na rok 2019 729 ÚMČ Praha 15 - Odbor občanskosprávních agend 14.11.2018 1.1.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 34,38kB

formát PDF

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 17 ÚMČ Praha 15 14.1.2019 29.2.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 107,21kB

formát PDF

Vyhlášení popisu věci 460 Policie České republiky 27.8.2019 28.2.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 144,22kB

formát PDF

Program celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2020 466 MHMP - Odbor školství, mládeže a sportu 29.8.2019 27.11.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 892,84kB

formát PDF

Vyhlášení Dotačního programu č. 1 v oblasti podpory sportovních aktivit občanů Městské části Praha 15 na rok 2020 493 Městská část Praha 15 11.9.2019 11.12.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 764,51kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 536 MHMP - Odbor územního rozvoje 7.10.2019 23.11.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 324,86kB

formát PDF

Dražební vyhláška č.j. 149 EX 2427/18-51 567 Exekutorský úřad Praha - východ - JUDr. Ivo Erbert 22.10.2019 29.11.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 412,34kB

formát PDF

Dražební vyhláška č.j. 171 EX 02639/18-065, Exekuční příkaz č.j. 171 EX 02639/18-016 573 Exekutorský úřad Karviná - Mgr. Simona Kiselová 24.10.2019 4.12.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 748,49kB

formát PDF

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - U Průseku 1160/2, 1161/4, 1162/6, Na Groši 1155/5, 1154/3, 1153/1, Pražská 1412/65, Pražská č. parc. 1740/1, 1740/92 571 PREdistribuce, a.s. 24.10.2019 5.12.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 241,58kB

formát PDF