Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

19. RMČ ze dne 22.8.2007

R-255 Základní zásady Bezpečnostní politiky pro provoz informačních systémů Městské části Praha 15

R-275 Prodej pozemků parc. č. 523/184, 543/5, 541/1 a 539/27 v k. ú. Horní    Měcholupy

R-276 Zpráva o činnosti Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 za 1. pololetí 2007

R-277 Odměny zaměstnanců Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 za 1. pololetí 2007

R-278 Rozbor čerpání rozpočtu VHČ MČ Praha 15 za I. pololetí 2007

R-279 Návrh změny rozpočtu VHČ MČ Praha k 1.7.2007

R-280 Podnět na změnu plánu územního sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemcích č. parc. 523/183 a 523/594 v k. ú. Horní Měcholupy

R-281 Návrh na změnu územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy z VV na OB na  pozemcích č. parc. 601/3, 601/49 a 601/80  v k. ú. Horní Měcholupy

R-282 Stavební úpravy kanceláří 716 - 717

R-283 Vývoj stavu neplatičů z bytů a nebytových prostor v majetku svěřeném MČ Praha 15

R-284 Smlouva o dílo na servis výtahů - KONE a. s.

R-285 Finanční příspěvek na aktivity spojené s životním prostředím

R-286 Výběrové řízení na funkci vedoucího OV a jmenování do funkce vedoucí  odboru

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2007

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 66,14kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno