Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

20. RMČ ze dne 5.9.2007

R-287 Návrh na   přijetí   žádosti  o  byt  a  její   zařazení do evidence žadatelů

R-288 Finanční příspěvek ZO ČSCH Hostivař

R-289 Rozpočtová opatření

R-290 Stanovení platu vedoucí odboru výstavby

R-291 Jednostranné zvýšení nájemného v bytech v majetku MČ Praha 15 dle zákona č. 107/2006 Sb. pro rok 2008

R-292 Objednávka projektové dokumentace k realizaci projektu „Využití obnovitelných zdrojů energie v budovách MČ Praha 15“

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2007

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 49,36kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno