Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

21. RMČ ze dne 19.9.2007

R-293 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o  smlouvě budoucí  o zřízení práva věcného břemene   č.1287/07 na stavbu tepelného  napaječe na pozemku  parc. č. 509/88 v k. ú. Horní  Měcholupy

R-294 Smlouva o  smlouvě budoucí  o zřízení práva věcného břemene veřejně prospěšné   stavby podzemního vedení optické sítě PRAGONET a volného přístupu na    pozemek parc. č. 585/1 v k. ú. Horní  Měcholupy

R-295 Přechod   nájmu  obecního bytu  č. 8,  vel. 1+1,  U Továren 663/18,  Praha 10 po odstěhování nájemce

R-296 Objednávka stavebních prací - oplocení Štěrboholská

R-297 Aktualizace stanoviska k úplatnému převodu pozemků parc. č. 429/7, 423/1,    1761/120 a 1763/4 v k. ú. Hostivař

R-298 Aktualizace stanoviska k úplatnému převodu pozemků parc. č. 739, 745 a 2669/3   v k. ú. Hostivař

R-299 Návrh  na  poskytnutí  ubytovací  jednotky č. 21, vel. 0+1  v  ubytovně MČ Praha   15, Štěrboholská 430/34, Praha 10

R-300 Rozpočtová opatření

R-301 Podnět na změnu územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy poz. č. parc. 1767/1, k. ú. Hostivař, Praha 10

R-302 Podnět na  pořízení změny územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy v  k.ú. Hostivař, Praha 10 na pozemcích č. parc.1818/20, 1818/149, 1818/147

R-303 Podnět na  pořízení změny územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy v k. ú. Hostivař, Praha 10 na pozemcích č. parc. 2413/1, 2413/35, 2413/49, 2413/58.
Materiál byl stažen z programu na žádost předkladatele.

R-304 Podnět na pořízení změny  územního plánu  sídelního útvaru hl. m. Prahy v k. ú. Horní Měcholupy, Praha 10, poz. č. parc. 523/81

R-305 Pronájem bytu č. 23, Milánská 414, Praha 10

R-306 Podnět  na  pořízení   změny   územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy v  k. ú. Hostivař, Praha 10  na  pozemku č. parc. 2761/9 Materiál byl stažen z programu na žádost předkladatele.

R-307 Zahájení zjednodušeného podlimitního řízení „Dostavba II. etapy Areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař“

R-308 Zrušení pověření Mgr. Zuzany Herčíkové funkcí tajemníka ÚMČ Praha 15

R-309 Stanovení platu tajemníkovi ÚMČ Praha 15

R-310 Schválení výše paušálů  mobilních telefonů

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2007

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 81,54kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno