Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

22. RMČ ze dne 3.10.2007

R-311 Rozpočtová opatření

R-312 Povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě Základní školy Křimická

R-313 Povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě Základní školy Hostivař

R-314 Pronájem bytu č. 16, Milánská 413, Praha 10

R-315 Objednávka stavebních prací - RZ Hostivař, dešťová kanalizace

R-316 Volba přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 10

R-317 Zahájení zjednodušeného podlimitního řízení „TV Hostivař - Herbenova“

R-318 Podání žádosti o přidělení grantů z Celoměstského programu podpory sportu a  tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2008

R-319 Dohoda o výměně bytů

R-320 Vyřazení zastaralého, nepoužitelného a opotřebeného majetku  ÚMČ Praha 15

R-321 Návrh na poskytnutí bytu vel. 0+1 z výstavby hl. m. Prahy

R-322 Žádost o uzavření splátkové dohody - byt č. 10, Milánská 451, Praha 10

R-323 Výměna nevyhovujících vodoměrů - bytové domy Milánská, Livornská, Praha 10

R-324 Příspěvek na odstranění havarijního stavu schodiště pro vstup na volejbalové hřiště  - Švehlova sokolovna

R-325 Bezbariérové rampy - Boloňská 302 - 309, Praha 10.
           Materiál byl přerušen s termínem do 31.10.2007,  KT: 17.10.2007

R-326 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1812/1 v k. ú. Hostivař
           Materiál byl přerušen s termínem do 17.10.2007

R-327 Uzavření smlouvy o provedení překládky tlf. vedení mezi MČ a Telefonicou O2  a. s.

R-328 Smlouva o dílo na provedení terénních úprav okolí objektu Herbenova 723 - 724,  Praha 10

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2007

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 81,68kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno