Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

23. RMČ ze dne 17.10.2007

R-329 Podnět na změnu  územního plánu  sídelního útvaru hl. m. Prahy na  pozemku č.   parc. 85, k. ú. Hostivař, Praha 10

R-330 Odměny ředitelům mateřských škol a základních škol za II. pololetí školního roku 2006/2007

R-331 Schválení Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 707/2003

R-332 Schválení podpisu smlouvy o dílo č. 1332/07 „Oprava komunikací v majetku MČ Praha 15“ uzavřené mezi MČ Praha 15 a firmou CHIC, s. r. o., Tuchoměřice, Praha - západ, Pod lesem 109, v celkové ceně včetně DPH 19 % 198.701,40 Kč

R-333 Dohoda o výměně  bytů

R-334 Změna ve školské radě  ZŠ Nad Přehradou

R-335 Podnět  na  změnu   územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemcích č. parc. 2534/5, 2535/4, 2531/2, 2537/3, 2525/1, 2531/1, 2535/4, 2535/21, 2535/23, 2535/22, 2535/20, 2535/19, 2535/10 a 2536/14 v k. ú. Hostivař, Praha 10

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2007

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 51,18kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno