Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

25. RMČ ze dne 14.11.2007

R-356  Stanovisko k úplatnému převodu či pronájmu pozemku parc. č. 1761/141a 1761/142 v k. ú. Hostivař

R-357  Odměny členů komisí a výborů

R-358  Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky „TV Hostivař - Herbenova“

R-359  Nájemné v bytech, na jejíchž výstavbu byla použita státní dotace

R-360  Schválení dodatku č. 2 - prodloužení doby nájmu Boloňská 310, Praha 10 - restaurace

R-361  Návrh pronájmu části nemovistosti objektu Tenisová 981, Praha 10 - smlouva o nájmuMateriál byl přerušen do příštího jednání RMČ 28.11.2007

R-362  Smlouva o nájmu nebytových prostor - senátní kancelář

R-363  Nákup digitálních kopírovacích strojů Canon

R-364  Smlouvy o poskytnutí investičních dotací ze státního rozpočtu

R-365  Dodatek SOD CDV služby, s. r. o. - úklid domů Hostišovská 731 a Herbenova 722, Praha 10 - Hostivař

R-366  Žádost o uzavření splátkové dohody - Milánská 420, nebytový prostor č. 101, Livornská 426, nebytový prostor č. 102 a 103

R-367  Stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1569/1 v k. ú. Hostivař

R-368  Uzavření smlouvy o ochraně zařízení VO, SO, VVH, PMH mezi MČ Praha 15 a Eltodo - Citelum s. r. o.

R-369  Rozpočtové provizorium na rok 2008

R-370  Smlouva na zpracování a tisk měsíčníku Hlasatel

R-371  Záměr úpravy územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy - stanovení kódu    míry využití území - katastrální území Praha 15 - Hostivař - lokalita „U Břehu“

R-372  Záměr úpravy územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy - stanovení kódu    míry využití území - katastrální území Praha 15 - Hostivař - lokalita vymezená    ulicemi Doupovská - K Jezeru - K Horkám

19/373  Záměr úpravy územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy - stanovení kódu    míry využití území - katastrální území Praha 15 - Horní Měcholupy - lokalita    vymezená ulicemi Hornoměcholupská - Milánská - Ravennská - Dačická

20/374  Záměr úpravy územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy –  stanovení kódu    míry využití území –  katastrální území Praha 15 – Hostivař – lokalita     vymezená  ulicemi Hornoměcholupská – Janovská  – Na Křečku – Ovesná

21/375  Záměr úpravy územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy - stanovení kódu    míry využití území - katastrální území Praha 15 - Hostivař - lokalita vymezená    ulicemi Pražská - Trhanovské náměstí. Materiál byl stažen z programu jednání.

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2007

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 86,60kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno