Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

19. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 7.8.2019 (R-306, R-315, R-316, R-320, R-321, R-323 - R-337)

Přehled usnesení

R-306 Návrh na uzavření nových smluv o nájmu bytu se stávajícími
nájemci, ********* *** a ***, Praha 10 - Hostivař
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
 
R-315 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb - Letní a zimní
údržba komunikací na území Městské části Praha 15
č. SML-2018-10489  ze  dne 19. 12. 2018
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha č. 1a
(ZIP, 14.92 MB)
Příloha č. 1b
(ZIP, 14.93 MB)
Příloha č. 2
(PDF, 219 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 194 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 390 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 52 kB)
R-316 Smlouva č. 10024/110/19, o nájmu hrobového místa uzavřená podle
§ 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých
zákonů v  platném znění, mezi Správnou pražských hřbitovů
a MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-320 Vývoj stavu dlužníků z bytů a nebytových prostor v majetku
svěřeném MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-321 Návrh na uzavření Smlouvy o ubytování, ubytovací jednotka
č. **, objekt ************ ***/**, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
 
R-323 Souhlas pronajímatele s podnájmem předmětu nájmu třetí osobě,
nebytový prostor budovy č. p. 414, Milánská, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-324 Žádost o uzavření splátkové dohody Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 39 kB)
R-325 K žádosti na prodloužení nájemní smlouvy bytu č. *** na  adrese
******** ***. č. p. ***, Praha 10 a k návrhu  na ukončení nájemní
smlouvy na garážové stání č. ***, Veronské nám. 586-598, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
 
R-326 K žádosti na uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na
pronájem bytu č. *** na adrese ******** ***. č. p. ***, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
 
R-327 K návrhu na výměnu dopojovacích armatur a čerpadel ústředního
topení pro nebytové prostory v bytovém komplexu na
Veronském náměstí č. p. 586 - 598
Obsah usnesení
(PDF, 58 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 43 kB)
R-328 Regulace používání plastového nádobí na akcích v Praze 15 Obsah usnesení
(PDF, 39 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-329 Návrh na uzavření Smlouvy o ubytování, ubytovací jednotka
č. **,  objekt  ************ ***/**, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
 
R-330 Zrušení usnesení č. R – 791 ze dne 20. 4. 2016 Pravidla pro
umísťování zpráv o mimořádných událostech na Facebooku
MČ Praha 15. Umísťování zpráv o mimořádných událostech
v Mobilním Rozhlase a Facebooku MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF,  kB)
Důvodová zpráva
(PDF,  kB)
R-331 Smlouva o nájmu  části pozemku, parc. č. ****/*, k. ú. Hostivař
(ul. Hostišovská)
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-332 Zrušení  usnesení Rady MČ  Praha 15 č. R - 185 ze dne 20. 3 .2019
„Záměr prodeje části pozemků  parc. č. 523/40 a 523/73, vše
k. ú. Horní Měcholupy  (Veronské nám.)“. Smlouva o výpůjčce částí
pozemků parc. č. 523/40 a  523/73, vše k. ú. Horní Měcholupy
a celých pozemků parc. č. 523/41, 523/72, 523/42, 523/74, 523/76,
523/77, 523/44, 523/56 a 523/75,  vše k. ú. Horní Měcholupy
(Veronské nám.)
Obsah usnesení
(PDF, 54 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 183 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 39 kB)
R-333 Rozbor hospodaření hospodářské činnosti MČ Praha 15 k 30. 6. 2019 Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 287 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 333 kB)
 
R-334 Rozpočtová opatření Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-335 Souhlas  pronajímatele s  podnájmem předmětu nájmu třetí osobě,
nebytové prostory na Veronské nám. č. p. 595, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
 
R-336 Zpráva o činnosti Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15
za 1. pololetí 201
Obsah usnesení
(PDF, 44 kB)
Příloha
(PDF, 2.1 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-337 K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu
„Oprava komunikací Bělinského, Golfová, Jaroměřská
a Libkovská na území MČ Praha 15“
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 255 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 41 kB)

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 119 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2019