Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

25. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 6.11.2019

Přehled usnesení

R-431 Žádost o prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu
nájemného
Obsah usnesení
(PDF, 42 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 40 kB)
R-432 Návrh na odpis pohledávek a závazků MČ Praha 15
z hospodářské činnosti
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
 
R-433 Žádost o uzavření splátkové dohody Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-434 Návrh na zveřejnění záměru na uzavření smlouvy o výpůjčce
nebytového prostoru č. 109 a č. 402 v objektu Golfová 910, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-435 Vyhodnocení výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru,
jednotky č. 414/102, Milánská 414, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-436 Žádost o slevu nájemného za pronájem nebytového prostoru Obsah usnesení
(PDF, 39 kB)
 
R-437 Žádosti o přidělení sociálního bytu Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)
 
R-438 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30. 9. 2019 Obsah usnesení
(PDF, 44 kB)
Příloha
(PDF, 2.4 MB)
 
R-439 Rozpočtové provizorium na rok 2020 Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 39 kB)
R-440 K návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 225 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-441 K návrhu na zajištění opravy havarijního stavu střechy budovy
ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 1.3 MB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 243 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 40 kB)
R-442 Zrušení zadávacího řízení na VZMR s názvem „Nákup licencí“ Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
 
R-443 K návrhu na vypsání VZMR s názvem „Nákup licencí OLP“ Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
 
R-444 Smlouva o poskytování služeb elektronického pečetění
a časová razítka
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
 
R-445 Webový portál MČ Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
 
R-446 Spolupráce s dětskou skupinou Berušky Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 51 kB)
R-447 Smlouva o zpracování osobních údajů Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 161 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 112 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2019