Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

29. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 8.1.2020 (R-496, R-528 - R-531)

Přehled usnesení

R-496 Návrh vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z důvodu
neuskutečněného zařazení do užívání
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF,  kB)
R-528 Žádost o uzavření splátkové dohody Obsah usnesení
(PDF,  kB)
Důvodová zpráva
(PDF,  kB)
R-529 Žádost o prominutí nájemného za pronájem nebytového prostoru Obsah usnesení
(PDF,  kB)
 
R-530 Slavnostní vyhlášení ankety Sportovec roku MČ Praha 15 Obsah usnesení
(PDF,  kB)
Důvodová zpráva
(PDF,  kB)
R-531 Rozpočtová opatření Obsah usnesení
(PDF,  kB)
Důvodová zpráva
(PDF,  kB)

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 110 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2020