Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na 5. jednání Výboru dopravy a prostředí pro život

Vážená paní, vážený pane

Dovoluji si Vás tímto pozvat

na 5. jednání
Výboru dopravy a prostředí pro život
Zastupitelstva Městské části Praha 15

Jednání se uskuteční

dne:  15. 4. 2019  ( pondělí )   od:  16,30 hod.

v budově ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, VII. patro, zasedací místnost.

                                            
Program jednání:

  1. Odsouhlasení zápisu ze 4. zasedání výboru a odsouhlasení programu 5. jednání, volba ověřovatele zápisu 5. zasedání.
  2. Postoj k rozvoji a podobě prostředí pro život městské části Praha 15.
  3. Omezení provozu na místních komunikacích – květen 2019.
  4. Snížení intenzit provozu na ulici Hornoměcholupská – zadání průzkumu.
  5. BESIP – rozpracovanost akcí.
  6. Informace o jednání s Ing. Adamem Schneiderem, MSc. Ph.D., náměstkem primátora.
  7. Diskuze.
  8. Různé.


Jan Beran   - předseda Výboru dopravy a prostředí pro život ZMČ Praha 15
        
Za správnost:   Zdeněk Havel – tajemník VDPŽ ZMČ Praha 15

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor dopravy a prostředí pro život