Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z mimořádného jednání Výboru dopravy a prostředí pro život dne 27.11.2019

Přítomni: členové výboru – J. Beran, M. Frauenterka, , Ing. P. Neumann, Z. Havel – tajemník výboru

Omluven: D. Hájek, Ing. Z. Edlman

Hosté: dle presenční listiny

Výbor je usnášeníschopný. Jednání zahájil a dále vedl předseda výboru p. J. Beran.

Program:

 1. Schválení ověřovatele zápisu z mimořádného zasedání výboru.
  Jako ověřovatel zápisu byl navržen p. Frauenterka.
  U-MZ-1/2019
  Výbor schvaluje ověřovatelem zápisu z mimořádného zasedání p. Frauenterku.
  Hlasování  U-MZ-1
                             ano: 3                  ne: -                zdržel: -
  Usnesení bylo přijato.
      
 2. Návrhy a doporučení Výboru dopravy a prostředí pro život ZMČ Praha 15.
  U-MZ-2/2019
  Výbor odsouhlasil po projednání a diskusi návrh usnesení – viz příloha.
  Hlasování  U-MZ-2
                             ano: 3                  ne: -                zdržel: -
  Usnesení bylo přijato.

 

Zaznamenal:  Zdeněk Havel - tajemník VDPŽ  
   
Ověřil:  Michal Frauenterka - člen výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor dopravy a prostředí pro život

Soubory ke stažení

Originál dokumentu a příloha Návrhy a doporučení

Velikost souboru: 468,00kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Prezenční listina

Velikost souboru: 21,64kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Výkaz hlasování

Velikost souboru: 35,26kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno