Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z 12. zasedání Výboru zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory konaného dne 18.5.2020

Přítomni: Pešek Pavel, PaedDr. Vachulová Jana, Ing. Táflová Kateřina (celkem přítomni 3 z 5 členů, Výbor byl usnášeníschopný)

Hosté: Mgr. Klára Krybusová

Omluveni: Fischer Michal, doc. RNDr. Petrovič Pavel, CSc.

Program:

1.    Schválení programu jednání Výboru zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory

Předseda Výboru předložil členům ke schválení program jednání

Hlasování:  U1  ano: 3     
U1-3/2020
Výbor schválil program jednání.

2.    Informace o mimořádných opatřeních na šíření koronavirové epidemie COVID 19  ze strany MČ Praha 15

Předseda Výboru seznámil Výbor se souhrnem mimořádných opatření MČ Praha 15. MČ přijala řadu návrhu a doporučení prosti šíření koronaviru (Covid-19). Podrobnější informace byly pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách MČ Praha 15, a to včetně činnosti operativní skupiny.


3.    Vyhodnocení grantového řízení pro sociální oblast pro rok 2020

Předseda Výboru sdělil, že pro rozdělení finančních prostředků v rámci projektu MČ Praha 15 pro sociální oblast 2020 se přihlásilo deset poskytovatelů služeb. Pro tento grant byla vyčleněna částka 150 000 Kč, která byla celá rozdělena. Hodnotící komise v rámci zmírnění dopadu Covid-19 neřešila mírné formální nedostatky v žádostech. Paní Vachulová k bodu jednání sdělila, zda by nebylo možné při méně závažných nedostatcích navrhnout v příštím grantovém období čtrnáctidenní lhůtu na odstranění těchto nedostatků. Výbor hlasoval o tom, že jeho členové berou na vědomí rozdělení finančních prostředků v rámci grantového řízení pro sociální oblast pro rok 2020.

Hlasování:  U1  ano: 3     
U2-3/2020
Výbor vzal na vědomí rozdělení finančních prostředků.

4.    Různé, diskuze

-    Termín příštího jednání zůstává, ale ještě bude upřesněn čas.
-    Paní Vachulová připomněla střednědobý plán, kde bylo na minulém jednání Výboru domluveno, že návrhy na změny střednědobého plánu budou průběžně zasílány panu místostarostovi Michalu Fischerovi.

 

Zasedání Výboru bylo ukončeno v 18:00, příští se uskuteční dne 15.06.2020, čas a místo budou upřesněny. Jmenovitá hlasování k jednotlivým usnesením jsou v tabulce, která je přílohou zápisu.


zapsal: Pavel Pešek

ověřil: Pavel Pešek

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 305,60kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Výkaz hlasování

Velikost souboru: 148,76kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno