Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na 6. zasedání Výboru územního rozvoje a koordinace strategických projektů

Dovoluji si Vás pozvat na jednání,

 které se uskuteční dne 6. 11. 2019 od 16:30 hod. v zasedací místnosti č. 706

ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10.

Program jednání:

 1. Určení ověřovatele zápisu
   
 2. Koncepční studie – území Nové centrum Hostivaře  - zadání od IPR (informace)
   
 3. Studie přeložky Hornoměcholupské ul. (informace o stavu rozpracovanosti)
   
 4. Podněty na změnu územního plánu sídelního útvaru hl. města Prahy navržené na projednání zkráceným postupem, nacházející se v lokalitě NOVÉ CENTRUM HOSTIVAŘ

  1) Navrhovatel Zelená Hostivař s.r.o., lokalita Nové centrum Hostivaře, lokalita 1 (nové centrum - točka tramvaje)
      č. změny I/2019
  2) Navrhovatel Zelená Hostivař s.r.o., lokalita Nové centrum Hostivaře, lokalita 2 (nové nádraží) č. změny II/2019
  3) Navrhovatel JRD PROPERITY s.r.o., lokalita ul. Kozmíkova č. změny III/2019
  4) Navrhovatel LILA – architektonický ateliér, lokality ul. Švehlova č. změny XI/2019
   
 5. Podněty na změnu územního plánu sídelního útvaru hl. města Prahy navržené na projednání zkráceným postupem, nacházející se v lokalitě NOVÉ MĚCHOLUPY VÝCHOD

  1) Navrhovatel Planhaus s.r.o., lokalita ulice K Měcholupům (nádraží HM) obytná zástavba č. změny VII/2019
  2) Navrhovatel p. Koudelka a pí. Koudelková, lokalita ul. Hornoměcholupská_č. změny VIII/2019
  3) Navrhovatel METRANS a.s., lokalita ul. Hornoměcholupská_č. změny IX/2019
  4) Navrhovatel CENTRAL GROUP Háje a.s., lokalita ul. Hornoměcholupská č. změny X/2019
  5) Navrhovatel GABRI G2 s.r.o., lokalita ul. Hornoměcholupská (pod valem) č. změny XIV/2019
   
 6. Podněty na změnu územního plánu sídelního útvaru hl. města Prahy navržené na projednání zkráceným postupem, nacházející se v lokalitě ul.

  Navrhovatel AXENTION ONE s.r.o., lokalita ul. Řepčická č. změny XIII/2019
   
 7. Různé (např. Řešení protipovodňové ochrany v oblasti Hostivaře)


V Praze dne 24. 10. 2019


Miroslav Nauč – předseda v. r.
Za správnost: Vladimír Ježek – tajemník výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor územního rozvoje a koordinace strategických projektů