Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

1. mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 26.11.2018 (Z-9)

Přehled usnesení

Z-9 Záměr  –  Prodej souboru nemovitých věcí areálu č. p. 822
s příslušenstvím a pozemky parc. č. 1680/2, 1680/3, 1680/6, 1680/21,
1680/22, 1680/23 a 1680/36, vše v k. ú. Hostivař

Návrh usnesení nebyl přijat.
Hlasování č. 3
(PDF, 4 kB)

Stenozáznam ze zasedání najdete zde (PDF, 405 kB)

Videozáznam ze zasedání najdete zde: 1. část, 2. část, 3. část

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2018