Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 19.12.2018 (Z10-Z22)

Přehled usnesení

Z-10 K návrhu na odejmutí ze svěřené správy částí pozemku parc. č.  148/1, k. ú.  Hostivař (Kozinova ul.) usnesení důvodová zpráva hlasování
Z-11 Prodej  částí pozemku parc. č. 2666/1, k. ú. Hostivař (ul. Švehlova)

usnesení

příloha

důvodová zpráva hlasování
Z-12

K návrhu na vyhodnocení záměru přímého prodeje souboru nemovitých věcí  areálu č. p. 822 na pozemcích parc. č. 1680/2, 1680/3, 1680/6, 1680/21, 1680/22, 1680/23 a 1680/36, vše k. ú. Hostivař
                       Materiál byl předkladatelem stažen.

usnesení důvodová zpráva  
Z-13 K  návrhu na směnu částí pozemků parc. č. 2423/3 a  2423/19, vše k. ú. Hostivař (ul. Voznická - Kytínská)

usnesení

příloha

důvodová zpráva hlasování
Z-14 K návrhu na udělení souhlasu s přijetím úvěru, jako člena SVJ Milánská 409, 410 a 411

usnesení

příloha

důvodová zpráva hlasování
Z-15 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30. 9. 2018        

usnesení

příloha

důvodová zpráva hlasování
Z-16 Rozbor hospodaření hospodářské činnosti MČ Praha 15 k 30. 9. 2018

usnesení

příloha

příloha

důvodová zpráva hlasování
Z-17 Rozpočtová opatření       

usnesení

příloha

důvodová zpráva hlasování
Z-18 Rozpočtové provizorium na rok 2019 usnesení důvodová zpráva hlasování
Z-19 K návrhu koncepce koordinace strategických projektů        

usnesení

příloha

důvodová zpráva hlasování
Z-20

Revokace usnesení ZMČ č. Z – 6 ze dne 31.10.2018
Návrh na volbu dalších členů Výborů Zastupitelstva MČ Praha 15

usnesení důvodová zpráva

hlasování

hlasování

hlasování

hlasování

hlasování

Z-21

Volba návrhového a volebního výboru        

                       Materiál byl předkladatelem stažen.

usnesení důvodová zpráva  
Z-22 Volební řád

usnesení

příloha

důvodová zpráva hlasování

Stenozáznam ze zasedání najdete zde (PDF, 475 kB)

2/1 Mgr. Jitka Kolářová, ANO 2011
- Milan Ducko, Patnáctka náš domov
Ke stažení zde (PDF, 682 kB)
2/2 Ing. Petr Neumann, TOP 09 a Naše 15 s podporou STAN
- PhDr. Marcel Pencák, Ph.D., Patnáctka náš domov
Otázky 1 (DOCX, 13 kB)
Otázky 2 (DOCX, 14 kB)
Odpověď (PDF, 724 kB)
2/3 Václav Bílek, ANO 2011
- PhDr. Marcel Pencák, Ph.D., Patnáctka náš domov
Ke stažení zde (PDF, 522 kB)

Videozáznam ze zasedání 1. část, 2. část, 3. část

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2018