Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 31.10.2018

Přehled usnesení

Z-1 Volba návrhového a volebního výboru Obsah usnesení
(PDF, 39 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
Hlasování č. 2
(PDF, 4 kB)
Z-2 Volební řád Obsah usnesení
(PDF, 42 kB)
Příloha
(PDF, 134 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
Hlasování č. 3
(PDF, 4 kB)
Z-3 Volba starosty MČ Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 42 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 30 kB)
Hlasování č. 5
(PDF, 4 kB)
Z-4 Stanovení počtu  členů Rady městské části
Praha 15 a funkcí uvolněných a neuvolněných členů
Rady městské části Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF,  kB)
Hlasování č. 6
(PDF, 4 kB)
Z-5 Volba místostarostů a členů Rady městské části
Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
Hlasování č. 7
(PDF, 4 kB)
Hlasování č. 8
(PDF, 4 kB)
Hlasování č. 10
(PDF, 4 kB)
Hlasování č. 11
(PDF, 4 kB)
Hlasování č. 12
(PDF, 4 kB)
Hlasování č. 13
(PDF, 4 kB)
Z-6 Výbory Zastupitelstva městské části Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
Hlasování č. 15
(PDF, 4 kB)
Z-7 Volba předsedů, místopředsedů, členů a tajemníků
výborů Zastupitelstva městské části Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 56 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
Hlasování č. 17
(PDF, 4 kB)
Hlasování č. 18
(PDF, 4 kB)
Hlasování č. 19
(PDF, 4 kB)
Hlasování č. 20
(PDF, 4 kB)
Hlasování č. 21
(PDF, 4 kB)
Hlasování č. 22
(PDF, 4 kB)
Hlasování č. 23
(PDF, 4 kB)
Z-8 Ke stanovení odměn neuvolněným členům ZMČ
Praha 15 za měsíc a dalších příspěvků a náhrad
členům ZMČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 132 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 129 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 134 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 47 kB)
Hlasování č. 24
(PDF, 4 kB)

Stenozáznam ze zasedání najdete zde (PDF, 467 kB)

1/1 PhDr. Marcel Pencák, Ph.D., Patnáctka náš domov – KDU ČSL,
Strana zelených, Česká pirátská strana a nezávislí kandidáti
- Ing. Petr Neumann, TOP 09 a Naše 15 s podporou STAN
Obsah interpelace (PDF, 28 kB)
Odpověď (PDF, 258 kB)
1/2 PhDr. Marcel Pencák, Ph.D., Patnáctka náš domov – KDU ČSL,
Strana zelených, Česká pirátská strana a nezávislí kandidáti
- Milan Wenzl, ANO 2011
Obsah interpelace (PDF, 36 kB)
Odpověď (PDF, 151 kB)

Videozáznam ze zasedání najdete zde: 1. část, 2. část, 3. část

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2018