Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 27.3.2019 (Z31 - Z41)

Přehled usnesení

Z-31 Rozbor hospodaření MČ Praha 15
k 31.12.2018
Obsah usnesení
(PDF, 44 kB)
Příloha
(PDF, 2.5 MB)
  Hlasování č. 3
(PDF, 3 kB)
Z-32 Rozbor hospodaření hospodářské činnosti
MČ Praha 15 k 31. 12. 2018
Obsah usnesení
(PDF, 44 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 297 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 399 kB)
  Hlasování č. 4
(PDF, 3 kB)
Z-33 Návrh rozpočtu MČ Praha 15 pro rok 2019 Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)
  Hlasování č. 5
(PDF, 3 kB)
Z-34 Návrh  rozpočtu hospodářské činnosti
MČ Praha 15 pro rok 2019
Obsah usnesení
(PDF, 44 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 275 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 328 kB)
  Hlasování č. 6
(PDF, 3 kB)
Z-35 K návrhu dalšího postupu při realizaci
záměru prodeje areálu bývalé vodárny V Chotejně
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 262 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 39 kB)
Hlasování č. 7
(PDF, 3 kB)
Hlasování č. 8
(PDF, 3 kB)
Hlasování č. 9
(PDF, 3 kB)
Hlasování č. 10
(PDF, 3 kB)
Z-36 Volba přísedících Obvodního soudu
pro Prahu 10
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 145 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 119 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 43 kB)
Hlasování č. 11
(PDF, 3 kB)
Z-37 Zveřejňování a doručování písemných
odpovědí na interpelace
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
Hlasování č. 12
(PDF, 3 kB)
Z-38 K návrhu postoje k podobě dopravy
na území městské části Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha č. 1 dz
(PDF, 54 kB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 31 kB)
Příloha usnesení č. 1 mapa
(PDF, 4.4 MB)
Příloha usnesení č. 2
(PDF, 42 kB)
Příloha usnesení č. 2 mapa
(PDF, 4.4 MB)
Příloha usnesení č. 3
(PDF, 53 kB)
Příloha usnesení č. 3 mapa
(PDF, 1.2 MB)
Příloha usnesení č. 4
(PDF, 42 kB)
Příloha usnesení č. 4 mapa
(PDF, 4.4 MB)
Příloha usnesení č. 5
(PDF, 41 kB)
Příloha usnesení č. 5 mapa
(PDF, 4.8 MB)
Příloha usnesení č. 6
(PDF, 46 kB)
Příloha usnesení č. 6 mapa
(PDF, 4.4 MB)
Příloha usnesení č. 7
(PDF, 1.8 MB)
Příloha usnesení č. 7 tabulka
(PDF, 41 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
Hlasování č. 13
(PDF, 3 kB)
Hlasování č. 14
(PDF, 3 kB)
Hlasování č. 15
(PDF, 3 kB)
Hlasování č. 16
(PDF, 3 kB)
Hlasování č. 17
(PDF, 3 kB)
Hlasování č. 18
(PDF, 3 kB)
Hlasování č. 19
(PDF, 3 kB)
Hlasování č. 20
(PDF, 3 kB)
Hlasování č. 21
(PDF, 3 kB)
Hlasování č. 22
(PDF, 3 kB)
Hlasování č. 23
(PDF, 3 kB)
Z-39 K projektu silničního obchvatu
ulice Hornoměcholupské
a přeložce ulice Novopetrovické
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Příloha č. 1
(JPG, 410 kB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 154 kB)
Příloha usnesení č. 2
(PDF, 217 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 41 kB)
Hlasování č. 24
(PDF, 3 kB)
Z-40 Ukončení členství v Národní síti
Zdravých měst ČR
Obsah usnesení
(PDF, 44 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
Hlasování č. 25
(PDF, 3 kB)
Hlasování č. 26
(PDF, 3 kB)
Z-41 K návrhu na realizaci záměru navýšení
počtu míst v mateřských školách
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Příloha usnesení č. 1
(ZIP, 833 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 517 kB)
Hlasování č. 27
(PDF, 3 kB)

Stenozáznam ze zasedání najdete zde (PDF, 564 kB)

4/1 Milan Ducko, Patnáctka náš domov – KDU ČSL,
  Strana zelených, Česká pirátská strana a nezávislí kandidáti
- Ing. Pavel Klega, ODS
Otázka a odpověď (PDF, 33 kB)
4/2 Milan Wenzl, ANO 2011
- PhDr. Marcel Pencák, Ph.D., Patnáctka náš domov – KDU ČSL,
  Strana zelených, Česká pirátská strana a nezávislí kandidáti
Otázka (DOCX, 12 kB)
Odpověď (PDF, 383 kB)
Příloha č. 1 (PDF, 4.2 MB)
Příloha č. 2 (PDF, 794 kB)
Příloha č. 3 (PDF, 680 kB)
Příloha č. 4 (PDF, 197 kB)
Příloha č. 5 (PDF, 616 kB)

Videozáznam ze zasedání: 1. část, 2. část, 3. část, 4. část, 5. část

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2019