Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 19.6.2019 (Z-44 - Z-57)

Přehled usnesení

Z-44 Závěrečný účet MČ Praha 15 za rok 2018 Obsah usnesení
(PDF, 43 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 4.7 MB)
Příloha č. 2
(PDF, 1.2 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
Hlasování č. 4
(PDF, 3 kB)
Z-45 Finanční vypořádání příspěvkových organizací
za rok 2018 – příděly do fondů
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha
(PDF, 73 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
Hlasování č. 5
(PDF, 3 kB)
Z-46 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 31.3.2019 Obsah usnesení
(PDF, 44 kB)
Příloha
(PDF, 1.1 MB)
  Hlasování č. 6
(PDF, 3 kB)
Z-47 Dotace z rozpočtu MČ Praha 15
pro Římskokatolickou farnost
u kostela Stětí sv. Jana Křtitele a Základní
uměleckou školu Hostivař
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
Hlasování č. 8
(PDF, 3 kB)
Z-48 Volba přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 10 Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 138 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 39 kB)
Hlasování č. 9
(PDF, 3 kB)
Z-49 Vyhodnocení výběrového řízení na prodej
souboru nemovitých věcí, tvořících areál
č. p. 822 s příslušenstvím a pozemky
parc. č. 1680/2, 1680/3, 1680/6, 1680/21,
1680/22, 1680/23 a 1680/36,
vše k. ú. Hostivař (areál bývalé vodárny,
ul. V Chotejně)
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 46 kB)
Hlasování č. 10
(PDF, 3 kB)
Z-50 Petice proti záměru výstavby
„Ubytovacího resortu K Jezeru“
Obsah usnesení
(PDF, 58 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 43 kB)
Hlasování č. 12
(PDF, 3 kB)
Z-51 Postoje městské části Praha 15
k aktuálnímu vývoji územního rozvoje
Obsah usnesení
(PDF, 89 kB)
Příloha
(ZIP, 9.4 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 2.4 MB)
Hlasování č. 14
(PDF, 3 kB)
Z-52 Postoj k podobě prostředí pro život na území
městské části Praha 15 –  hospodaření s vodou,
protipovodňová opatření a výsadba zeleně
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 1.9 MB)
Příloha usnesení č. 2
(PDF, 643 kB)
Příloha usnesení č. 2 - mapa
(JPG, 388 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 44 kB)
Hlasování č. 16
(PDF, 3 kB)
Z-53 Zásady činnosti kontrolního výboru
Zastupitelstva MČ Praha 15

Návrh usnesení nebyl schválen.
    Hlasování č. 17
(PDF, 3 kB)
Z-54 Plán činnosti kontrolního výboru
zastupitelstva MČ Praha 15
včetně základních zásad činnosti

Návrh usnesení nebyl schválen.
    Hlasování č. 18
(PDF, 3 kB)
Z-55 Rozpočtové opatření Obsah usnesení
(PDF, 44 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
Hlasování č. 7
(PDF, 3 kB)
Z-56 Dotace z odvodu VHP pro Golf Club Hostivař Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
Hlasování č. 20
(PDF, 3 kB)
Z-57 Výše koeficientu pro výpočet daně
z nemovitých věcí

Návrh usnesení nebyl schválen.
    Hlasování č. 11
(PDF, 3 kB)

Stenozáznam ze zasedání najdete zde (PDF, 506 kB)

5/1 Milan Wenzl - ANO 2011
Ing. Petr Šumbera - Patnáctka náš domov – KDU ČSL, Strana zelených,
Česká pirátská strana a nezávislí kandidáti

Otázka a odpověď
(PDF, 200 kB)

5/2 Michal Fischer - ODS
Ing. Petr Šumbera - Patnáctka náš domov – KDU ČSL, Strana zelených,
Česká pirátská strana a nezávislí kandidáti

 Otázka a odpověď
 (PDF, 322 kB)

5/3 Milan Wenzl - ANO 2011
Miroslav Hynšt - Patnáctka náš domov – KDU ČSL, Strana zelených,
Česká pirátská strana a nezávislí kandidáti
 Otázka a odpověď
 (PDF, 420 kB)
5/4 Pavel Pešek - TOP 09 a Naše 15 s podporou STAN
Milan Ducko - Patnáctka náš domov – KDU ČSL, Strana zelených,
Česká pirátská strana a nezávislí kandidáti
 Otázka a odpověď
 (PDF, 205 kB)
5/5 Ing. Radka Daníčková - Patnáctka náš domov – KDU ČSL, Strana zelených,
Česká pirátská strana a nezávislí kandidáti
Milan Wenzl - ANO 2011
 Otázka a odpověď
 (PDF, 184 kB)
5/6 PhDr. Marcel Pencák, Ph.D. - Patnáctka náš domov – KDU ČSL,
Strana zelených, Česká pirátská strana a nezávislí kandidáti
Milan Wenzl - ANO 2011
 Otázka
 (PDF, 72 kB)
 Odpověď
 (PDF, 202 kB)

Videozáznam ze zasedání: 1. část, 2. část, 3. část

 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2019