Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Program a podklady pro jednání 5. ZMČ dne 19.6.2019

Program:

1/Z-44 Závěrečný účet MČ Praha 15 za rok 2018 Rada MČ Praha 15 Obsah materiálu
(PDF, 191 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 4 MB)
Příloha č. 2
(PDF, 1.2 MB)
2/Z-45 Finanční vypořádání příspěvkových organizací za
rok 2018 - příděly do fondů
Rada MČ Praha 15 Obsah materiálu
(PDF, 198 kB)
Příloha
(PDF, 73 kB)
3/Z-46 Rozbor hospodaření MČ Praha 15  k 31.3.2019 Rada MČ Praha 15 Obsah materiálu
(PDF, 183 kB)
Příloha
(PDF, 1 MB)
4/Z-47 Dotace z rozpočtu MČ Praha 15 pro Římskokatolickou
farnost u kostela  Stětí sv. Jana Křtitele a Základní
uměleckou školu Hostivař
Rada MČ Praha 15 Obsah materiálu
(PDF, 198 kB)
5/Z-48 Volba přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 10 Rada MČ Praha 15 Obsah materiálu
(PDF, 197 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 138 kB)
6/Z-49 Vyhodnocení výběrového řízení na prodej souboru
nemovitých věcí areálu  č. p. 822 s příslušenstvím
a  pozemky parc.č. 1680/2, 1680/3, 1680/6, 1680/21,
1680/22, 1680/23 a 1680/36, vše k. ú.   Hostivař
(areál bývalé   vodárny, ul. V Chotejně)
Rada MČ Praha 15 Obsah materiálu
(PDF, 213 kB)
7/Z-50 Petice proti záměru výstavby „Ubytovacího resortu
K Jezeru“
Rada MČ Praha 15 Obsah materiálu
(PDF, 280 kB)
8/Z-51 Postoje městské části Praha 15 k aktuálnímu vývoji
územního rozvoje
Rada MČ Praha 15 Obsah materiálu
(PDF, 3.7 MB)
Příloha
(ZIP, 9.4 MB)
9/Z-52 Postoj k podobě prostředí pro život na území
městské části Praha 15 – hospodaření s vodou,
protipovodňová opatření a výsadba zeleně
Rada MČ Praha 15 Obsah materiálu
(PDF, 384 kB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 1.9 MB)
Příloha usnesení č. 2
(PDF, 643 kB)
Příloha usnesení č. 2 (mapa)
(JPG, 388 kB)
10/Z-53 Zásady činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva
MČ Praha 15
Kontrolní výbor
ZMČ Praha 15
Obsah materiálu
(PDF, 146 kB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 184 kB)
11/Z-54 Plán činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva
MČ Praha 15
Rada MČ Praha 15 Obsah materiálu
(PDF, 191 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 133 kB)
12. Interpelace (dotazy, náměty a podněty) členů zastupitelstva    
13. Interpelace občanů MČ Praha 15 (I. část: 18:00 – 18:30 h)    
/Z-55 Rozpočtová opatření Rada MČ Praha 15 Obsah materiálu
(PDF, 189 kB)
/Z-56 Dotace z odvodu VHP pro Golf Club Hostivař Rada MČ Praha 15 Obsah materiálu
(PDF, 197 kB)
/Z-57 Výše koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí Rada MČ Praha 15 Obsah materiálu
(PDF, 194 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 2.1 MB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2019