Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Program a podklady pro jednání 6. ZMČ dne 18.9.2019

Program:

1/Z-58 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30. 6. 2019 Rada MČ Praha 15 Obsah materiálu
(PDF, 182 kB)
Příloha
(PDF, 3.8 MB)
2/Z-59 Rozbor hospodaření hospodářské činnosti
MČ Praha 15 k 30. 6. 2019
Rada MČ Praha 15 Obsah materiálu
(PDF, 183 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 294 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 395 kB)
3/Z-60 Rozpočtová opatření Rada MČ Praha 15 Obsah materiálu
(PDF, 187 kB)
4/Z-61 Doručování písemné pozvánky na zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 15
Rada MČ Praha 15 Obsah materiálu
(PDF, 194 kB)
5/Z-62 Regulace používání plastového nádobí na akcích
v Praze 15
PaedDr. Vachulová Obsah materiálu
(PDF, 193 kB)
6/Z-63 Stanovení příspěvku na stravování uvolněným
členům ZMČ Praha 15
Rada MČ Praha 15 Obsah materiálu
(PDF, 149 kB)
7/Z-64 Zvýšení příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na
úpravu zevnějšku členů ZMČ Praha 15 pověřených
k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují
do manželství a stanovení příspěvku na úhradu
zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku členů ZMČ
Praha 15 v souvislosti se zastupováním MČ Praha 15
na veřejných občanských obřadech
Rada MČ Praha 15 Obsah materiálu
(PDF, 150 kB)
8/Z-65 K návrhu majetkoprávního jednání na zajištění
naplnění schválené „Koncepce lokálních parků
v Praze 15“ a naplnění schváleného postoje
v dopravě a prostředí pro život
Rada MČ Praha 15 Obsah materiálu
(PDF, 281 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 557 kB)
9. Interpelace (dotazy, náměty a podněty) členů zastupitelstva    
10. Interpelace občanů MČ Praha 15 (I. část: 18:00 – 18:30 h)    
Z- Žádost o svěření pozemků parcelní číslo 504/2 a parcelní
číslo 504/14 v k. ú. Hostivař z vlastnictví hlavního města Prahy
do svěřené správy MČ Praha 15 za účelem zřízení nové mateřské
školky Na Groši
Milan Ducko,
zastupitel
Obsah materiálu
(PDF, 194 kB)
Příloha č. 1
(PNG, 502 kB)
Příloha č. 2
(PNG, 675 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2019