Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Seriál o Hostivaři 11. díl (Přírodní památka Meandry Botiče)

Koryto Botiče se formovalo ve čtvrtohorách, zhruba před 100 až 500 tisíci lety, vlivem činnosti tekoucí vody. Doklady o zemědělské činnosti se dochovaly z doby před 7 tisíci lety. Své pozůstatky tu zanechali Germáni, Keltové i Slované. V době středověku v 11. století zde byl hojný rybolov.
Snad žádný jiný potok na území Prahy nehrál tak důležitou úlohu v životě lidí jako právě Botič, zvaný též Vinný potok. Od nepaměti stávaly na jeho březích mlýny, jejichž počet se pohyboval okolo třiceti. Mlynáři se starali o splavy, udržovali vantroky, čistili náhony. I jejich zásluhou míval potok velmi čistou vodu, kterou místní pivovary, včetně petrovického, užívaly k vaření piva.
Délka toku: 34,5 km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor článku: dana.benesova@praha15.cz Zajímavosti