Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Senior akademie - stop kriminalitě páchané na seniorech a ZTP!

Městská část Praha 15 pod záštitou starosty Milana Wenzla ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy připravila pro seniory a držitele ZTP cyklus přednášek a konzultací. Senior akademie je cyklus vzdělávacích programů prevence kriminality zaměřený na vzdělávání občanů patřícím zejména k seniorské generaci a držitelům ZTP, prostřednictvím přednášek na konkrétní témata vztahující se k ochraně života, zdraví a majetku, a to moderní alternativní metodou na principu univerzity třetího věku.

Cílem senior akademie je naučit seniory a zdravotně a tělesně handicapované občany jak předcházet trestné činnosti, co dělat v krizových situacích a jak přivolat pomoc. Záměrem přednáškového cyklu je, aby posluchači Senior akademie své znalosti využili ve svém osobním životě, ale i je předávali svému okolí. Tato forma preventivních programů umožňuje i lidem seniorského věku, ZTP a dalším občanům získat potřebné informace k ochraně osobního bezpečí a majetku.

Cyklus 12 setkání začíná 8. 10. 2019 od 14 do 16 hodin v Hasičské zbrojnici, v Holoubkovské ulici a pokračuje vždy každé následující úterý.

Přihlásit se na akademii, která bude ukončena slavnostním obřadem, můžete na e-mail: Katerina.Rathausova@praha15.cz nebo telefonicky 281 003 514,

ZDARMA!

Autor článku: dana.benesova@praha15.cz Zajímavosti