Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Seriál Hostivařské ulice - 3. díl (Herbenova)

Již 80 let nese ulice toto pojmenování. Jan Herben (*7. 5. 1857– † 24. 12. 1936) novinář, spisovatel a politik. Senátor Národního shromáždění ČSR v letech 1920–1925. Nejznámějšími literárními díly jsou romány "Do třetího a čtvrtého pokolení" a "Hostišov".

V letech 1885–1886 byl novinářem Národních listů. V roce 1886 založil čtrnáctideník Čas. Redaktorem Lidových novin se stal roku 1925 a pracoval zde dva roky.

Autor článku: oit@praha15.cz Zajímavosti