Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Seriál Hostivařské ulice - 5. díl (Chalupnická)

Tato ulice nese název podle chalupníka, majitele chalupy, drobného zemědělce. V Čechách v období feudalismu též kategorie držitele usedlosti. V letech 1927 – 1940 nesla jméno Třebízského, v roce 1940 byla přejmenována na Kořenského a v roce 1945 se opět vrátila k původnímu názvu Třebízského, což trvalo jen dva roky. Dále do současnosti tedy Chalupnická.
Václav Beneš Třebízský (*1849 – +1884) – římskokatolický duchovní, autor několika románů (Anežka Přemyslovna, Bludné duše, Trnová koruna…)
Josef Kořenský (*1847 – +1938) - český cestovatel, pedagog a spisovatel. Zaznamenával a zprostředkovával znalosti o tehdy známých místech naší planety. Výrazně se zasloužil o rozšíření obzorů tehdejší české společnosti.

Autor článku: oit@praha15.cz Zajímavosti