Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Seriál o Hostivaři 8. díl (Památková zóna Stará Hostivař)

Touto noční fotkou Selské ulice vás chceme nalákat k večerní procházce Hostivaří.

Vyhláškou hl. m. Prahy č. 10/1993 Sb. byla „Stará Hostivař“ v Městské části Praha 15 vyhlášena památkovou zónou. Historické jádro obce Hostivaře je i přes některé demolice objektů stále dispozičně, v detailu, i svou architektonickou kompozicí, jedinečně zachovalý soubor zlidovělé architektury venkovského charakteru, který se na území Prahy dochoval.

Autor článku: oit@praha15.cz Zajímavosti